Dejitaru Souru s.ro.

Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha

09647678

Roman Almashi

(dále jen „Organizace")


Zásady ochrany osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady")

Organizace poskytující služby ve formě poskytování elektronických audiovizuálních záznamů a provozující portál zakulturou.online(dále "my"), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

Týká se to těchto služeb a souvisejících kategorií (a druhů) osobních údajů:

* služeb poskytování záznamů dle webových stránek – kategorie identifikační a adresní údaje (např. jméno, adresa, e-mail, telefon atd.)) (dále „Údaje A");

* e-mailů, jiných elektronických zpráv prostřednictvím emailu a telefonu (příp. internetové diskuze) – kategorie identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, e-mail, telefon, IP adresy atd.) (dále „Údaje B");


Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek, přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme jednoduchou formu těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace Organizace (příp. DPO).

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME


Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování elektronických audiovizuálních záznamů a provozování portálu zakulturou.online a v související komunikaci s Vámi (příp. další činnosti) a umožňovali Vám získat ty podstatné informace o ochraně osobních údajů pro Vaši činnost. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

* Údaje A pouze pro poskytování záznamů dle webových stránek, na základě vzájemné smlouvy, a jelikož zde jde o smluvní, neposkytnutí způsobí nemožnost plnění našich smluvních povinností.

* Údaje B pouze pro účely komunikace, na základě oprávněného zájmu, jelikož zde jde o situaci, kdy neposkytnutí způsobí nemožnost vzájemné komunikace spojené se smluvním vztahem.

  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů jsou využívány výslovně uvedené oprávněné zájmy: zabezpečení služeb a informování spojeného se smluvním vztahem.

  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování či profilování.

  • přičemž u zpracování všech výše uvedených osobních údajů Organizace nevyužívá i tyto zdroje údajů (i veřejné), ze kterého osobní údaje pocházejí.

Osobní údaje budou ukládány takto:

* Údaje A pouze po dobu nutnou pro poskytování těchto záznamů, a to po dobu účinnosti smlouvy;

* Údaje B pouze po dobu nutnou pro komunikaci (email, telefon apod.), a to max. 6 měsíců;

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ


Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: účetní společnost, poskytovatelé IT systému a úložiště, poskytovatel emailového klienta.
Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí nemůžeme sdílet s třetími stranami, a to pouze máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT


Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP"). Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.

Pokud jsme Vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek a ověřování, které vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Budeme sice ověřovat Vaší identitu, ale své pověřovací údaje nemusíte s nikým jiným sdílet a pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží vaše údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

VAŠE PRÁVA


Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. "být zapomenut" dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.

Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

COOKIES


Naše webové stránky používají „cookies" a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie Vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu našich stránek a umožnit Vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám předávat naše doporučení, zatímco si prohlížíte jiné stránky.
Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies či obdobné technologie nepřijímal.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS


Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu, nebo prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás.


Dejitaru Souru s.ro.

Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha

09647678

Roman Almashi

Nefunguje Vám něco?
Napište nám na podporu
podpora@zakulturou.online

Produkce
produkce@zakulturou.online

Máte zájem o partnerství?
spoluprace@zakulturou.online

Média
press@zakulturou.online

Platební brána Comgate

Za projektem stojí

DigiSoul.cz

Generální partner

ProfesionálníVideo.cz

Partneři

aqs.czbioscop.czmagicbox.cz
Kytary.czComgate.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook zakulturou.onlineinstagram zakulturou.onlinelinkedin zakulturou.online

Často kladené otázky

Obchodní podmínky

Platební a dodací podmínky

Souhlas se zpracováním souborů cookies

Zásady ochrany osobních údajů